Eid Idrettslag

Eit idrettslag med fokus på idrettsglede, fellesskap og helse

Bli medlem

Eid Idrettslag

Eit idrettslag med fokus på idrettsglede, fellesskap og helse

Bli medlem
Nyheite
Medlemskap

For oss er hvert medlem viktig!

Les mer om medlemskap her!

Politiattest

Alle som utfører oppgåver i norsk idrett som innebære eit ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personar med utviklingshemming, skal vise ein politiattest.
Det er ikkje valgfritt å kreve politiattest. Det er obligatorisk.
Trenarar, lagleiarar og i tillegg vaksne som er med på til dømes overnattingar på turneringar, skal vise politiattest.
Etter at politiet har behandla søknaden, blir attesten sendt til deg som søkar. Når du har mottatt politiattesten, skal du vise den for den som er ansvarleg for politiattestar i di særgruppe i idrettslaget eller hovudlaget i idrettslaget.
Dersom du ikkje har noko merknad på politiattesten, vil politiattestansvarleg da registrere opplysningar om at du har vist fram gyldig attest.
Sjølve politiattesten skal alltid takast vare på av deg som søkar.
Dersom du søker politiattest og får svar frå politiet om at du ikkje får ny politiattest fordi du tidlegare har fått politiattest til bruk i samme idrettslag, ber du om å få tilsendt kopi av den tidlegare politiattesten. Denne kopien viser du så fram til den politiattestansvarlege i idrettslaget.
Historie

Støtt oss gjerne her!

Vil du hjelpe oss med å bygge opp laget vårt? Alle bidrag blir satt stor pris på!

Vis din støtte
Historie

Lær om historia vår

Historia til idrettslaget er ein viktig del – og vi håpar du vil lære meir om oss!

Les her
Historie

Klubbhus

Lurer du på hvilke dager klubbhuset vårt er ledig? Ta kontakt med styret for mer informasjon og booking.

Kontakt

Våre samarbeidspartnerar: