Eid Stadion

Underlag: Naturgress

Banetype: 11er

Lengde/bredde: 105m / 60m

Driftsfrom: Kommunal